Archiv pro štítek: trest

Manuál pro výprask rákoskou

Jedná se o návod, jakým způsobem správně vykonat výprask rákoskou dle pravidel rakousko-uherských trestnic z roku 1877.

Technika udělení výprasku rákoskou

Cílová oblast

Jediným vhodným místem pro výprask rákoskou je pozadí. Ramena, ruce a stehna, jakožto velmi oblíbené cílové oblasti trestání v trestnicích, jsou nevhodné a nebezpečné. Nejpreferovanějším místem k výprasku jsou spodní kvadranty hýždí (Obr. č. 1).

Obr č. 1 – Znázornění spodních kvadrantů hýždí

Celý příspěvek

Speciální výkon. Fantazie na variace ,,Žižkov,,

1. Praktik vypráví

Kráčím od budovy soudu a pořád se mi tomu nechce věřit… A že už jsem toho v životě zažil. Vždyť mě viděla dnes poprvé a ze spisů jistě o mých zálibách nic nevyčetla. Ale jinak vypadala velmi přitažlivě. Hned, jak jsem vešel do jednací síně, tak mě zaujala. Talár jí činil dominantní a ve svém soudcovském křesle vypadala jako bohyně spravedlnosti. Měl jsem z jednání přeci jenom tak trochu sevřený žaludek, ale nakonec jsem spor s tím udavačským dementem vyhrál.

A zdálo se, že mi je paní předsedkyně nakloněna. Stejně jsem ale po skončení procesu s překvapením vyslechl její pokyn, abych se ještě chvíli poté zdržel v jednací síni. A sám, bez svého právníka, jen s ní. Pak mě odvedla do své kanceláře, posadila se do svého koženého křesla a vlídně se na mě podívala.

,,Víte, spor byl jednoznačný, důkazů jste předložili víc než dost a tak jsem také bez váhání rozhodla ve váš prospěch, ale…“ předsedkyně se odmlčela a podívala se mi s tajemným úsměvem do očí. Pak pokračovala: ,,no, oba víme, že v jednom bodě jste tak docela nemluvil pravdu. Je to tak?“

,,No… já…. totiž…ano .“ vyhrklo ze mně a přemýšlel jsem, jak se to mohla dozvědět, či spíše uhádnout? Ale cítil jsem, že o mně ví naprosto všechno! A tak jsem poslušně poslouchal dál.

,,Za tu malou lež ale musí přijít přeci jen nějaký postih, to je vám jistě jasné. Já jsem tedy nakonec zvolila alternativní trest a myslím, že to pro vás bude velmi vhodné. Samozřejmě vás bude zajímat, co takový alternativní trest znamená, to vám hned také vysvětlím, ale pozor, upozorňuji, není proti němu odvolání!!! V podstatě se jedná o mírnější formu  trestu, který se vykonává v našem detašovaném pracovišti. A tresty, které tam užíváme, jsou velmi podobné těm, se kterými se může setkat zlobivé dítě. Často jsou zcela totožné, ale tam kde je provinění vážnější, tam jsou i tresty přísnější. Může být uložen trest sestávající se z opisování stanovené věty či jiný úkol. Taktéž to může být i trest fyzický.

Já podám návrh, ale teprve tam na místě se rozhodne, jak bude proveden a zda je i dostatečný. A navíc – tresty vykonává vždy osoba opačného pohlaví.“

Poslouchal jsem v němém úžasu.

„No ano, vidím, že jste překvapen. Trest je totiž účinnější, provinilec se pak více stydí a stud je prvním krokem k nápravě. Výkon trestu provádí hlavní vychovatelka.

Již titul  naznačuje, že zde vystupuje do popředí princip ,,dětskosti“. Odsouzený se pak cítí víc jako školák, čekající na svůj trest před kabinetem na svou paní ředitelku, nežli jako dospělá osoba, odsouzená neviditelnou mašinérií státní moci. Trestáme  nikoli za samotné provinění proti zákonům, ale spíše jen za ,,nezbednost“, za pouhé dočasné odchýlení se od obecně platících principů dobra a slušnosti.

Hlavně nesmí chybět pocit porozumění na obou stranách , to je pro věc to nejdůležitější. Trest je vykonán jen pro dobro provinilce, a to bez emocí, násilí a krutosti! Nejde o bolest. Jde o prožitek, aby se trestaný zastyděl. Odsouzená osoba pak přijímá trest s pokorou a jistě se příštích prohřešků vyvaruje. A já jsem pevně přesvědčena, že své potrestání také tak přijmete.

Zde je obálka, kterou předáte příslušné referentce, adresa a telefon jsou tu také. Jste objednán za týden na čtrnáctou hodinu – a hlaste se včas! I to má vliv na další průběh. Tak to by bylo tak vše….máte nějaký dotaz?“ skončila svou přednášku půvabná soudkyně.

„Já… jaký trest mě tedy čeká… myslím, jak jste rozhodla… co… k čemu..“ koktal jsem, ve tváři celý rudý.

,,Vždyť to vidíte na obálce, stojí tam : výchovný institut pro dospělé. No ano. Ale nebojte se, fyzickým trestem se tam rozumí klasický výprask na zadek, a jeho sílu i způsob provedení vám oznámí vaše službu konající vychovatelka. A jak jsem vás poznala, moc nepříjemné vám to nebude, co říkáte? Tak buďte zdráv.“ řekla s úsměvem soudkyně a vypustila mě z pracovny.

A tak teď jdu ulicí, mám pocit, že se mi to jen zdálo…

Celý příspěvek

Budu dodržovat povolenou rychlost II.

Předvolání k výkonu rozhodnutí

Na základě rozhodnutí přestupkové komise I. stupně ze dne 11.2.2015 č.p. 2015/282216 Vás předvolávám k výkonu rozhodnutí dle přiloženého metodického pokynu. Odsouzený se dostaví v čistém a střízlivém stavu dne 17.2.2015 v 10.45 hod do exekuční kanceláře na adresu Řehořova 34, Praha 3 -Žižkov.  V den exekuce je povinen se do 8.00 hod nahlásit a tím potvrdí, že se dostaví v určenou hodinu a že s výkonem rozhodnutí plně souhlasí a je vědom si svého selhání. O vykonané exekuci bude vyhotoven zápis a společně s fotodokumentací předán místně příslušné přestupkové komisi.

Poučení Proti výkonu rozhodnutí není odvolání, pokud se odsouzenýIMAG3241 nedostaví, pokládá se tento čin za vážné porušení podmínek a případ bude vrácen k novému projednání s adekvátně upravenou výší trestu.

S přáním úspěšného dne

Viktorie Důsledná
autorizovaná exekutorka

Věřte mi, že na jeho návštěvu jsem se moc těšila, takový přesný scénář, mě baví, ale samozřejmě, že jsem si ho upravila tak jak je to mému srdci blízké. Líbí se mi když trestaný trpí a dává to patřičně najevo, ale je si vědom i své chyby a proto se drží co mu síly stačí a kaje se.